By using this website, you agree to the use of cookies as described in our Privacy Policy.

Voorwaarden Luchtdichtheidsproef

Zo bent u volledig op de hoogteProef

De meting wordt uitgevoerd met 1 of meerdere Minneapolis BlowerDoors, in te bouwen (voor een officiële test) in  een geplaatst(e) deur of raam. Gewenste afmetingen: een opening van minimaal 70cm en maximaal 182cm breedte en minimaal 205cm en maximaal 267cm hoogte. De diepte (dikte) van de openingen dient minstens 3. 5cm te zijn. De apparatuur bestaat in wezen uit een geijkte ventilator met regelbare snelheid waarmee een onder- of overdruk wordt opgebouwd van 50Pa. Door omrekening kan het lucht volume en het aantal luchtwisselingen per uur worden berekend. Maximaal debiet : 7200 m3 /uur per ventilator.

Belasting van het gebouw

De bij de meting uitgeoefende luchtdrukken van ± 10 tot ±70Pa stemmen overeen met de winddruk uitgeoefend op het gebouw bij windsnelheden tussen 2 en 12m/ s ( 6 tot 35km/ u; 1 tot 7 Beaufort). 50Pa stemt overeen met 5mm waterkolom ; 1m2 gebouw oppervlak wordt belast met 5 kg.

Meetresultaten

Conform het lastenboek worden volgende meetresultaten berekend:

Het totale lekverlies bij 50 pascal : VSO Indien gevraagd :

 • de v50-waarde(in m3 / (m2h)), nodig in het kader van de EPB
 • het aantal luchtwisselingen per uur van het verwarmde volume bij een proefdruk van 50Pa (n50 in 1 / h );

Becommentariëring van de luchtlekken

Voor verder onderzoek wordt het te testen gebouwdeel in 50Pa onderdruk gezet.. Hier bij wordt met een luchtsnelheidsmeter (thermoanemometer met een nauwkeurigheid van 0,1m/ s) de sterkte van de luchtstroom ter hoogte van de verschillende luchtlekken bepaald, het belang ervan beoordeeld, en suggesties voor de sanering voorgesteld. Ook met behulp van rookstaafjes en een handfogger worden lekken opgespoord.

Met behulp van een thermografische camera kunnen lekken visueel worden vastgelegd.

Randvoorwaarden voor een standaard meting volgens STS-P 71-3, NBN EN 13829 en bijkomende specificaties van 28 mei 2013 versie 3

Voor een geldige meting met bewijskracht is het belangrijk de planning van de uit voering van de bouwwerkzaamhedenen het ogenblik van de meting op elkaar af te stemmen.

Het gebouw bevind zich best in een toestand die in sterke mate overeenstemt met de normale gebruikstoestand, doch het meten van het gebouw in casco toestand ,enkel ramen en deuren zijn geplaatst, technieken zijn nog niet uitgevoerd is toegestaan.

Alle bouwonderdelen en bouwelementen die een duidelijke invloed hebben op de luchtdichtheid, zijn best aangebracht :

 • De pleister op massieve buitenmuren.
 • De lucht dichting slaag bij de lichte constructies.
 • De luchtdichte aansluiting van verschillende bouwelementen (buitenschrjinwerk op de buitenwanden,…)
 • De doorboringen in de gebouwschil voor elektriciteit, sanitair, verwarming, verluchting enz.

Randvoorwaarden voor een meting met het oog op het aanbrengen van verbeteringen

Alle plaatsen, waarvan op basis van ervaring kan vermoed worden dat ze aanleiding kunnen geven tot belangrijke luchtlekken, moeten nog bereikbaar zijn, opdat na uit voering van de test nog verbeteringen zouden kunnen worden aangebracht. Dat betekent dat bij lichte constructies als houtskelet bouw en hellende daken de binnenbekleding en de eventuele tweede isolatielaag in de leidingen spouw nog niet aangebracht  mogen zijn.

Voorbereidende werken, vooraf uit te voeren door de opdrachtgever

Volgende zaken dienen in orde gebracht te worden vóór de aanvang van de meting:

 • verwijderen van as uit kachels , open haarden, verbrandingsketels...
 • doven van alle niet-elektrische verwarmingstoestellen  (verwarmingsketels, boilers, ovens, ...)
 • vullen van alle sifons van aflopen; is dit niet mogelijk dient de afloop luchtdicht te worden afgekleefd
 • sluiten (maar niet speciaal afkleven) van alle openingen in de buitenschil die normaal dicht zijn
  • venster-  en deuropeningen
  • afsluitbare aansluitingen van kachel of open haard (schouw, toevoerlucht, ...)
  • kleppen van brievenbus, dampkap , ...
 • sluiten (maar niet speciaal afkleven) van alle binnendeuren, luiken, … die verbinding geven met vertrekken die niet in de meting worden betrokken (onverwarmde kelder, onverwarmde zolders, ...)
 • sluiten (maar niet speciaal afkleven) van alle deuren van inbouwkasten en dergelijke die normaal gesloten zijn
 • volledig afdichten van toe- en afvoeren in de buitenschil  van  de mechanische verluchting-  of lucht verwarmingsinstallatie
 • openen van de binnendeuren tussen alle vertrekken die in de meting worden betrokken
 • Afhankelijk van de eis (v50 of n50) meedelen van het verliesoppervlaken/ of het netto volume van de delen van het gebouw die gemeten worden.

Voorwaarden

 • Alle te meten lokalen dienen vrij toegankelijk te zijn gedurende de volledige duur van de meting.
 • In alle te meten lokalen dient voldoende verlichting aanwezig te zijn.
 • Er dient een elektrische aansluiting 220V voor 1000 watt per ventilator aanwezig te zijn.
 • Voor het lokaliseren van de onvolkomenheden in de luchtdichting in hoge lokalen dienen desgevallend ladders en/ of stellingen ter beschikking te zijn.
 • Voor een voldoende nauwkeurigheid is het belangrijk dat de test wordt uit gevoerd bij windsnelheden onder 4 Beaufort.
 • 2 weken op voorhand dient er in overleg een datum afgesproken te worden.

Een vraag? Bel ons

Stuur ons een email

Openingsuren

Maandag tot Vrijdag:
08u00 tot 18u00
Zaterdag en zondag: Gesloten

Ons adres

Ons bezoeken kan enkel op afspraak.
Zandstraat 20
3910 Pelt